TB Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên, Mitting, tuyên dương "Thanh niên tiên tiến/Tập thể làm theo lời Bác
THÔNG BÁO
V/v Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên, Mitting kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác và tuyên dương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể làm theo lời Bác”
______­_____________________
 
 

     Căn cứ kế hoạch số: 15-KH/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường ngày  5 tháng 5 năm 2016 về việc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên, Mitting kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác và tuyên dương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “tập thể làm theo lời Bác”, Ban Thường vụ Đoàn trường  thông báo mời đoàn viên, sinh viên tham dự chương trình,  nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07g30, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (Thứ năm)
2. Địa điểm: Hội trường A-08.20, Trụ sở Điện Biên Phủ.
3. Trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam, áo Hội Sinh viên, áo cam HUTECH.
4. Thành phần tham dự:
- Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
- Ban Chấp hành Đoàn khoa, Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa.
- Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội, Ban cán sự lớp.
- Ban chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm.
Đề nghị phụ trách các Đoàn khoa gửi danh sách tham gia chương trình bằng văn bản (Theo mẫu đính kèm) và bằng file về cho đồng chí Huỳnh Tấn Long – Phó Bí thư Đoàn trường (SĐT:0967.300.099). Mail: doanthanhnien@hutech.edu.vn  trước 11g00 ngày 15/05/2016.
  • Lưu ý:
 -  Đồng chí thường trực Đoàn khoa phải là phụ trách lực lượng cán bộ tham gia, chịu trách nhiệm gửi danh sách, điểm danh đảm bảo số lượng cán bộ tham gia và báo cáo lại cho ban tổ chức chương trình.
  • Yêu cầu tất cả các đồng chí Ban chấp hành Đoàn-Hội, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm trong nhà trường tham dự đầy đủ.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.
14557424