Thủ tục Kết nạp Đoàn viên
Sau khi hoàn thành xong Lớp Cảm tình Đoàn, sinh viên phải hoàn thành hồ sơ gồm:
1. Giấy Chứng nhận hoàn thành Lớp Cảm tình Đoàn (Sau khi có kết quả, Đoàn trường sẽ chủ động gửi về Đoàn khoa)
2. Giấy đảm bảo (giới thiệu) vào Đoàn (biểu mẫu đính kèm)
3. Biên bản họp Chi Đoàn (biểu mẫu đính kèm)
4. Sổ Đoàn viên (ghi rõ phần thông tin và Đơn xin vào Đoàn)
=> Tất cả hồ sơ trên sinh viên liên hệ nộp về BCH Đoàn khoa để tiến hành Kết nạp

Kết quả của Lớp Cảm tình Đoàn dự kiến sẽ có sau 2 tuần kết thúc khóa học.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên (Sảnh A, trụ sở chính) – Điện thoại: (08) 35 120 293 – Email: doanthanhnien@hutech.edu.vn.
 
Đính kèm:
14560009