Bảng Báo cáo đánh giá của Cán bộ Đoàn - Hội (HKI Năm học 2016 - 2017)
Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt (thường trực Đoàn - Hội các khoa/viện trở lên) 
thực hiện Bảng Báo cáo đánh giá
(theo mẫu đính kèm) nộp về Văn phòng Đoàn trường
hạn chót vào lúc 17g00 Thứ 5 (02/03/2017)


* Lưu ý: Cán bộ đã giữ chức vụ thường trực Đoàn - Hội các khoa/viện trong HKI NH: 2016-2017 và đã thôi nhiệm vụ vẫn phải thực hiện Báo cáo đánh giá  
 
Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ:
+ Nguyễn Gia Huy (UVBTV - Chánh VP Đoàn trường): 0918.953.840
14561803