[THÔNG BÁO] Nhắc nhở chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2015 và 2016
THÔNG BÁO
V/v nhắc nhở chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên khóa 2015 và 2016

(Thông báo này không dành cho khóa 2016 các ngành Dược, Xây Dựng, Kiến trúc)
 


Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên (ô số 6,7,8)
SĐT: 028.3512 0293
Email: doanthanhnien@hutech.edu.vn
14585802
Đính kèm: