[Lịch thi + Danh sách] - Khóa Anh văn B1 dành cho SV5T


CẬP NHẬT PHÒNG THI
TRÊN WEBSITE VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP HUTECH
Từ 05/07/2018

http://xemdiem.hutech.edu.vn/TraCuuLichThiChungChiNgoaiNgu.htm


* MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC:
Đ/c Nguyễn Gia Huy - P.Bí Thư Đoàn trường (0918.953.840)
14570772