Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Ngày 17/3/2019)

THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2018 - 2019Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2, năm học 2018 - 2019 vào ngày 17/3/2019. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn và Cảm tình Đoàn kết quả của lớp học cụ thể như sau:

1. Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
2. Thời gian nộp hồ sơ xét kết nạp Đoàn viên:

  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/5/2019.

  • Hồ sơ kết nạp gồm: Sổ Đoàn viên, Giấy giới thiệu và Biên bản họp Chi Đoàn (theo file đính kèm).
  • ​​Liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường (Ô số 7 phòng A01.02, trụ sở 475A Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM)

14575440