Thông báo Kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 19/5/2019

Vừa qua, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ ngày 18/05/2019 đến ngày 21/05/2019. Nay VP Đoàn trường thông báo kết quả của lớp học, thời gian trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các thủ tục xét kết nạp Đảng cụ thể như sau:
Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
Thời gian trao giấy chứng nhận
  • Thời gian: Vào lúc 9g15, ngày 30 tháng 09 năm 2019 (thứ hai)
  • Địa điểm: tại Hội trường A-08.20, trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Hướng dẫn các thủ tục xét kết nạp Đảng
  • Thời gian: Vào lúc 15g00 ngày 04 tháng 10 năm 2019 (thứ sáu)
  • Địa điểm: tại phòng B.02.09, trụ sở 475A Điện Biên Phủ.
Để buổi trao giấy chứng nhận diễn ra thành công tốt đẹp yêu cầu các Cảm tình Đảng có mặt đúng giờ, ăn mặc lịch sự, đeo thẻ sinh viên, nhớ số thứ tự đợt trao giấy chứng nhận của mình để ngồi đúng vị trí do BTC sắp xếp.
14577925
×