Thông báo Bình chọn Đoàn viên ưu tú năm học 2018 - 2019

Nhằm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo sự thống nhất và thực hiện đồng bộ giữa các cấp bộ Đoàn trong quá trình xét công nhận Đoàn viên ưu tú, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Công nghệ TP.Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn các cơ sở đoàn sinh viên trực thuộc về việc bình chọn Đoàn viên ưu tú năm học 2018 – 2019 như sau:
TIÊU CHUẨN:
  • Là đoàn viên có kết quả phân tích chất lượng Đoàn viên năm học 2018 – 2019 đạt loại Xuất sắc.
  • Có điểm trung bình tích lũy (hoặc điểm trung bình HK2 năm học 2018 – 2019) từ 2.5 trở lên (đối với SV khóa 2018 trở về trước).
  • Có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng, kiên định lý tưởng phấn đấu của bản thân.
  • Được Chi Đoàn bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú.
​QUY TRÌNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm.

14577945
×