Thư Chủ tịch HĐQT

Thư Chủ tịch HĐQT 3Được thành lập ngày 26/4/1995, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH (tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh) đã không ngừng trưởng thành cả về quy mô đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và vươn lên trở thành trường đại học uy tín, truyền thống hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

HUTECH kiên trì với tôn chỉ “Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo”. Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Nhà trường gồm những nhà giáo tâm huyết, tài năng cùng tập thể cán bộ - giảng viên - nhân viên  nhiệt tình, tận tuỵ, sáng tạo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, phấn đấu xây dựng HUTECH trở thành trường đại học hiện đại, chuyên nghiệp, hun đúc ý thức học tập tự giác, sáng tạo cho sinh viên, từng bước tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới. HUTECH luôn khẳng định là địa chỉ đào tạo tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Đảm bảo cho mục tiêu hàng đầu là chất lượng đào tạo, Nhà trường cam kết tạo những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, học tập và nghiên cứu; môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, công khai, công bằng và là nơi thu hút, nuôi dưỡng, trọng dụng nhân tài; đảm bảo hài hòa lợi ích của người làm việc, người học và sự đóng góp của nhà đầu tư cũng như lợi ích bền vững của Nhà trường và xã hội. Tính đến nay, HUTECH có 879 giảng viên cơ hữu gồm 9 Giáo sư, 20 Phó Giáo sư, 105 Tiến sĩ khoa học - Tiến sĩ và 530 Thạc sĩ. HUTECH đang áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001: 2015 nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên.

Với cơ sở vật chất, phương tiện học tập hiện đại, không ngừng được cải thiện cùng sự chủ động, tính sáng tạo, khoa học trong giảng dạy và quản lý tạo nên sự đồng thuận của đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên và sinh viên, học sinh, HUTECH tin tưởng sẽ luôn là trường đại học đạt chất lượng đào tạo hàng đầu trong hệ thống giáo dục cả nước và khu vực; góp phần tạo nên những tri thức trẻ chuyên nghiệp, tài giỏi, đủ bản lĩnh và năng lực phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập cộng đồng quốc tế.

 

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư Chủ tịch HĐQT 27

TS. KIỀU TUÂN

 

 

                                                                                                                                                        

  

 

 

 

275