SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Ngôn ngữ Anh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Ngôn ngữ Anh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 (Mã lớp: 19TXTA & 20TXTA01)
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Quản trị kinh doanh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Quản trị kinh doanh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 (Mã lớp: 19TXQT & 20TXQT01)
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Kế toán - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Kế toán - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1​ (Mã lớp: 19TXTA & 20TXTA01)
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Công nghệ thông tin - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Công nghệ thông tin - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1​ (Mã lớp: 19TXTH & 20TXTH01)
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Công nghệ thông tin - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Công nghệ thông tin - Năm học 2020 -2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file...
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Kế toán - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Kế toán - Năm học 2020 -2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm....
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Luật Kinh tế - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Luật Kinh tế  - Năm học 2020 -2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file...
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Quản Trị Kinh Doanh - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Quản Trị Kinh Doanh - Năm học 2020 - 2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong...
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Ngôn ngữ Anh - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2. Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Ngôn ngữ Anh - Năm học 2020 - 2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm....
CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH_15.05.2020 TT.ĐTTX HUTECH_Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học: 2019 - 2020 Học viên có thể theo dõi lịch thời khóa biểu tại website: - Trung tâm đào tạo từ xa: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/sinh-vien-thoi-khoa-bieu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC