SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - KHÓA 2021 ĐỢT 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2021 - ĐỢT 1 Từ ngày 05/06/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2021 - đợt 1 Lớp 21TXTH01 -...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHÓA 2020 ĐỢT 1 (24/04/2021 - 25/07/2021) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA HUTECH THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHÓA 2020 ĐỢT 1 TỪ NGÀY 24/04/2021 - 25/07/2021 Quý Anh/Chị Học viên vui lòng cập nhật Thời khóa biểu để tham gia các lớp đầy đủ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - KHÓA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA HUTECH THÔNG BÁO V/V Đã có Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Khóa 2020 Đợt 2 Quý Anh/Chị Học viên vui lòng theo dõi lịch học và tham dự đầy đủ các buổi học. Mọi thắc mắc,...
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Ngôn ngữ Anh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Ngôn ngữ Anh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 (Mã lớp: 19TXTA & 20TXTA01)
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Quản trị kinh doanh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Quản trị kinh doanh - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 (Mã lớp: 19TXQT & 20TXQT01)
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Kế toán - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Kế toán - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1​ (Mã lớp: 19TXTA & 20TXTA01)
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Công nghệ thông tin - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1 Thời khóa biểu học kỳ 2 - Lớp Công nghệ thông tin - Khóa 2019 & Khóa 2020 Đợt 1​ (Mã lớp: 19TXTH & 20TXTH01)
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Công nghệ thông tin - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Công nghệ thông tin - Năm học 2020 -2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file...
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Kế toán - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Kế toán - Năm học 2020 -2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm....
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Luật Kinh tế - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Luật Kinh tế  - Năm học 2020 -2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×