Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố TKB chính thức Học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho Học viên các khoá 19,20,21,22 chương trình đào tạo từ xa

Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố kế hoạch và thời khoá biểu cụ thể của Học kỳ 2 năm học 2022-2023 đến học viên các khoá 19,20,21,22 chương trình đào tạo từ xa (đính kèm file PDF theo lớp bên dưới).

1. Thời gian bắt đầu và kết thúc học kỳ:
Thời gian bắt đầu và kết thúc học kỳ 2 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 19/04/2023.

2. Thời gian học tập:
- Sáng: từ 8g15 - 11g35
- Chiều: từ 14g00 - 17g00
- Tối: từ 18g00 - 21g00

3. Ngày thi học kỳ 2 dự kiến: 
Học kỳ 2 dự kiến sẽ thi vào ngày 06,07,13,14/05/2023 (Thứ 7, Chủ nhật).

Lưu ý: Hiện nay trên Thời khoá biểu đã có hình thức thi kết thúc học phần cho các môn, học viên xem để nắm thông tin.
Mọi thắc mắc cần giải đáp Học viên liên hệ về Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo theo SĐT: 028 7106 6878 hoặc Cô Trần Thị Thanh Thảo với SĐT: 0377 150 293.
14608348