Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 lớp 23TXTA_DBD

1. Thời gian học
  • Buổi tối: Từ 18g00 đến 21g00 (Thứ 2,4,6).
2. Hình thức học:
  • Học viên đăng nhập vào hệ thống LMS (lms.hutech.edu.vn) với tài khoản đã được Trung tâm Dạy học số cấp.
  • Trên từng khóa học, Viện đã add đường link google meet của từng học phần.
  • Học viên sử dụng đường link trên khóa học để tham gia vào lớp.
Lưu ý: Hệ thống sẽ ghi danh khi Học viên tham gia vào lớp với việc sử dụng link học trên LMS.

3. Ngày thi dự kiến:
  • Ngày 12,13/08/2023 (Thứ 7, Chủ nhật).
  • Hình thức thi từng học phần, Học viên xem trên file Thời khóa biểu (file PDF đính kèm bên dưới).
4. Các kênh thông tin liên hệ:
  • Số điện thoại: 028 7106 6878 (Thứ 2 – Thứ 7)
  • Zalo OA: Đại học Từ xa HUTECH
  • Fanpage: HUTECH – Đại học Từ xa
ZALO OA
FANPAGE
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 lớp 23TXTA_DBD 67
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 lớp 23TXTA_DBD 71

5. Thông tin Cán bộ hỗ trợ: 
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 lớp 23TXTA_DBD 77
14610536
×