Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2023

Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 dành cho Học viên khóa 2023 chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

1. Thời gian học
Chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật:
 • Sáng: 8g15 - 11g35;
 • Chiều: 14g00 - 17g00;
2. Hình thức học
 • Học viên đăng nhập vào hệ thống LMS (lms.hutech.edu.vn) với tài khoản đã được Trung tâm Dạy học số cấp.
 • Trên từng khóa học, Viện đã add đường link google meet của từng học phần.
 • Học viên sử dụng đường link trên khóa học để tham gia vào lớp.
Lưu ý: Hệ thống sẽ ghi danh khi Học viên tham gia vào lớp với việc sử dụng link học trên LMS.

3. Ngày thi kết thúc học kỳ I
 • Ngày 23,24/09/2023 (Thứ 7, Chủ nhật).
 • Hình thức thi từng học phần, Học viên xem trên file Thời khóa biểu (file PDF đính kèm bên dưới).
4. Mã các lớp
 • Ngành Quản trị kinh doanh: 23TXQT01
 • Ngành Kế toán: 23TXKT01
 • Ngành Marketing: 23TXMA01
 • Ngành Tài chính - Ngân hàng: 23TXTC01
 • Ngành Luật kinh tế: 23TXLK01
 • Ngành Tâm lý học: 23TXTL01, 23TXTL02
 • Ngành Quản lý xây dựng: 23TXQX01
 • Ngành Công nghệ thông tin: 23TXTH01
 • Ngành Ngôn ngữ Anh: 23TXTA01
5. Các kênh thông tin liên hệ
 • Số điện thoại: 028 7106 6878 (Thứ 2 – Thứ 7)
 • Zalo OA: Đại học Từ xa HUTECH
 • Fanpage: HUTECH – Đại học Từ xa
ZALO OA
FANPAGE
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2023 121
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2023 124
 

6. Thông tin cán bộ phụ trách hỗ trợ

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2023 130
 
14610537
×