Thời khóa biểu học kỳ 3 năm học 2022-2023 dành cho Học viên khóa 2020 đợt 2

Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố Thời khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2022-2023 dành cho Học viên khóa  2020 đợt 2 chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

1. Thời gian học
Chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật:
 • Sáng: 8g15 - 11g35;
 • Chiều: 14g00 - 17g00;
 • ​Tối: 18g00 - 20g00;
2. Hình thức học
 • Học viên đăng nhập vào hệ thống LMS (lms.hutech.edu.vn) với tài khoản đã được Trung tâm Dạy học số cấp.
 • Trên từng khóa học, Viện đã add đường link google meet của từng học phần.
 • Học viên sử dụng đường link trên khóa học để tham gia vào lớp.
Lưu ý: Hệ thống sẽ ghi danh khi Học viên tham gia vào lớp với việc sử dụng link học trên LMS.

3. Ngày thi kết thúc học kỳ I
 • Ngày 30/09/2023 và 01/10/2023 (Thứ 7, Chủ nhật).
 • Hình thức thi từng học phần, Học viên xem trên file Thời khóa biểu (file PDF đính kèm bên dưới).
5. Các kênh thông tin liên hệ
 • Số điện thoại: 028 7106 6878 (Thứ 2 – Thứ 7)
 • Zalo OA: Đại học Từ xa HUTECH
 • Fanpage: HUTECH – Đại học Từ xa
  ZALO OA
  FANPAGE
   
  Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2023 121
   
  Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2023 124
   

  6. Thông tin cán bộ phụ trách hỗ trợ

  Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2023 130
14610565
×