Môi trường học tập
- Với mục tiêu trang bị đầy đủ không chỉ kiến thức mà còn là kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống pháp lý khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa Luật chủ động áp dụng phương pháp đào tạo “mô phỏng” thực tế vào chương trình học tập của các bạn sinh viên. Hàng loạt các giờ học “thực tế” như: Phiên tòa giả định, tập sự tại các phiên tòa, văn phòng luật… cùng những hoạt động vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn như: Ngày hội Pháp luật, Rung chuông vàng Pháp luật, Olympic Pháp luật, Đấu trường Pháp lý… sẽ giúp hoàn thiện kiến thức chuyên môn và khả năng vận dụng, tích lũy kinh nghiệm cho các bạn sinh viên Luật.
 
- Bên cạnh đó, sinh viên Luật HUTECH còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn... để có thể tự tin làm việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại, đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng đa dạng của nền kinh tế. Các hoạt động phong trào, xã hội gắn với chuyên môn ngành Luật cũng thường xuyên được tổ chức để sinh viên thường xuyên tiếp xúc với thực tế, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp tương lai cần thiết. Đặc biệt, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho công cuộc hội nhập, sinh viên Luật Kinh tế được chú trọng đào tạo tiếng Anh cùng các nội dung thuộc Luật Kinh doanh quốc tế, đảm bảo thích nghi tốt và làm việc hiệu quả trong môi trường sản xuất - kinh doanh - thương mại quốc tế.
 
- Ngoài ra, để phục vụ một cách tối ưu cho việc tiếp thu kiến thức và phát huy tiềm năng của sinh viên, khoa Luật HUTECH còn sở hữu hệ thống phòng học khang trang, trang bị đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cùng với Phòng thực hành nghề Luật mô phỏng các phiên tòa, phiên hòa giải. Đây là nơi để sinh viên thực hành kỹ năng, nghiệp vụ nghề nghiệp liên quan đến chuyên môn của mình.
14574380

Các tin khác