Thông báo v/v Phát tài liệu cho sinh viên HK Hè _ NH 2021 - 2022

THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK Hè _ NH 2021 - 2022
Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ hè năm học 2021 - 2022 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa thời gian và địa điểm nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
  • Thời gian nhận sách:
Từ ngày 12/7/2022 đến ngày 16/7/2022.
+ Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng ( 8g00 đến 11g00); Chiều (14g00 đến 16g30)
+ Thứ 7: Sáng (8g00 đến 11g00)
  • Địa điểm:  Phòng  B-03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP )
    -   Quy trình nhận sách: Cá nhân từng sinh viên liên hệ để nhận sách
Lưu ý:
  • Học kỳ hè khoa chỉ phát sách các bộ môn liên quan đến ngành Luật, các bộ môn còn lại sinh viên liên hệ khoa/viện quản lý môn để nhận sách.
  • Sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết cho các trường hợp nhận sách trễ.
                                                                                                              VĂN PHÒNG KHOA
 
14602648