Công bố danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa giai đoạn I năm học 2017-2018
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA
GIAI ĐOẠN I - NĂM HỌC: 2017-2018
         
STT Lớp Tên đề tài
Giáo viên
hướng dẫn
Ghi chú
1 17DTNA4 Ca dao tục ngữ Nhật Bản về hình tượng người phụ nữ Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
2 17DTNA4 Lễ hội Shichigosan ở Nhật Bản Nguyễn Hồng Loan  
3 16DTNB2  Phó từ trong tiếng Nhật Đoàn Thị Minh Nguyện  
4 17DTNB2 Tìm hiểu về từ mô phỏng âm thanh trong tiếng Nhật Phạm Thị Thu Huyền
Yoshikawa Shunzo
 
5 17DTNB3 Nghệ thuật và tinh thần trong kiếm đạo Nhật Bản Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
6 16DTNA1 Ảnh hưởng của anime, manga, truyện cổ tích đến việc học tiếng Nhật của sinh viên hiện nay Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
7 15DTN02 Tình cảm gia đình thể hiện trong kotowaza (có đối chiếu với tục ngữ thành ngữ tiếng Việt) Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
8 14DTN03 Tìm hiểu về chuỗi vị từ (động từ dạng chuỗi) trong tiếng Nhật Hồ Tố Liên  
9 17DTNA3 Tìm hiểu về tai nghe google pixel buds và ảnh hưởng của công nghệ hiện đại đến nghề Biên phiên dịch Hồ Tố Liên  
10 15DTN01 Sự tiếp cúc ngôn ngữ và văn hóa trong tiếng Nhật Hồ Tố Liên  
11 15DNT02 Cấu tạo và ý nghĩa của kotowaza (có so sánh với Việt Nam) Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
12 16DTNA4 Tìm hiểu về lớp từ bản địa từ ngoại lai trong tiếng Nhật Đoàn Thị Minh Nguyện
Yoshikawa Shunzo
 
13 15DTN01 Từ ngoại lai trong tiếng Nhật Đoàn Thị Minh Nguyện
Yoshikawa Shunzo
 
14 15DTN01 Ý niệm con người trong quán dụng ngữ Nhật Bản Lưu Thế Bảo Anh  
15 16DTNA1 Tìm hiểu về phương thức biểu đạt tính điều kiện trong tiếng Nhật Lưu Thế Bảo Anh
Yoshikawa Shunzo
 
16 16DTNA2 Cách sử dụng trợ từ ni, de trong tiếng Nhật Lưu Thế Bảo Anh  
17 15DTN03 Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Nhật Bản đến tác phong doanh nghiệp hiện đại của người Nhật Lưu Thế Bảo Anh  
18 16DTNA4 Đặc trưng văn hóa trong kiến trúc của đền thờ Jinja Lưu Thế Bảo Anh  
19 16DTNA4 Cách thức biểu đạt sự nhờ vả trong tiếng Nhật Nguyễn Hồng Loan  
20 16DTNA1
16DTNA3
Tìm hiểu về hành vi khen và từ chối trong giao tiếp bằng tiếng Nhật Hồ Kiều Oanh  
21 17DTNB3 Quyền lực mềm Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
22 16DDPNA2 Tinh thần võ sĩ đạo và ảnh hưởng của nó đổi với tác phong của người Nhật Lưu Thế Bảo Anh  
23 15DDPN02 Vấn nạn tự tử ở Nhật Bản Nguyễn Hồng Loan  
24 15DDPN02 Tìm hiểu về sự khác biệt bề ngôn ngữ giữa các  vùng ở Nhật Bản Nguyễn Hồng Loan  
25 15DDPN02 So sánh những cặp từ đồng âm khác nghĩa và đồng nghĩa khác cách sử dụng Nguyễn Hồng Loan  
26 17DTNA4 Bảy vị thần trong tín ngưỡng - tôn giáo Nhật Bản Nguyễn Hồng Loan  
27 15DTN03 Khảo sát và đánh giá hệ thống bài tập ngữ pháp tiếng Nhật Hồ Kiều Oanh  
28 16DTNA3 Tìm hiểu về văn hóa "Cảm ơn - Xin lỗi" của người Nhật Bản trong giao tiếp và làm việc Hồ Tố Liên  
29 14DTN02 Tìm hiểu về Ofuro Bunka - Văn hóa tắm của người Nhật Hồ Tố Liên internship
30 14DTN03 Văn hóa lễ hội ở tỉnh Tateyama Nhật Bản Lưu Thế Bảo Anh  
31 14DTN03 Nét độc dáo trong văn hóa ẩm thực của Nhật Bản Hồ Kiều Oanh  
32 15DDPN02 Lễ hội búp bê thời kỳ Edo Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
33 15DTN03 Cách sử dụng kính ngữ trong môi trường nhà hàng, khách sạn Đoàn Thị Minh Nguyện  
34 17DTNB1 Trợ từ chỉ hướng trong tiếng Nhật Hồ Tố Liên  
35 17DTNB1 Nghiên cứu văn hóa ẩm thực ngày Tết giữa nước Việt Nam - Nhật Bản Lưu Thế Bảo Anh  
36 14DTN03 Tìm hiểu về biểu tượng văn hóa đặc trưng của Nhật Bản Trần Thị Kiều Oanh  
37 16DTNA3 Ảnh hưởng của sự đầu tư của Nhật Bản vào thị trường Việt Nam đối với sinh viên Việt Nam Nguyễn Đoàn Hương
Thủy
 
38 14DTN02 Vấn đề ở homestay tại Nhật Bản của du học sinh Việt Nam Hồ Tố Liên  
39 15DDPN02 Tìm hiểu về những biểu tượng may mắn trong văn hóa của Nhật Bản Nguyễn Hồng Loan  
40 15DDPN02
14DTN03
Sự già hóa của dân số Nhật Bản ảnh hưởng dến kinh tế Nhật Bản Hồ Tố Liên  
41 14DTN02 Tính cộng đồng trong văn hóa Nhật Bản Hồ Tố Liên  

Lãnh đạo khoa
(Đã ký)

ThS.Hồ Tố Liên

 
14568412