Danh sách nhóm sinh viên nhận tài trợ cho đề tài Nghiên cứu khoa học
        Thực hiện thông báo số 3287/TB - ĐKC ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc tài trợ Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2017 -2018. Nhà Trường đã xem xét và tuyển chọn được 10 đề tài nhận tài trợ từ Khoa Nhật Bản học, với các nhóm sinh viên theo danh sách đính kèm bên dưới.

Số tiền tài trợ: 500,000đ/ 1 đề tài.
Thời gian nhận tài trợ: 05/01/2018 ~ 08/02/2018 giờ hành chính.
Địa điểm: Phòng Tài chính
Sinh viên mang chứng minh thư khi đến nhận tài trợ.
STT Họ và tên tác giả/
Nhóm tác giả
MSSV Lớp Tên đề tài NCKH Giảng viên
hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Mai Quỳnh
Tạ Thị Thanh Huyền
1511240103
1511240029
1511240253
15DTN01 Không gian giao tiếp và chiến lược giao tiếp trong tiếng Nhật Hồ Tố Liên
2 Nguyễn Hoài Khánh 1511240275 15DTN03 Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Nhật Bản đến tác phong doanh nghiệp hiện đại của người Nhật Lưu Thế Bảo Anh
3 Trần Hưng Phát
Nguyễn Kim Ngân
Lê Như Hy
Trần Thị Phương Thảo
1611240008
1611240404
1611240050
1611240428
16DTNA1
16DTNA3
16DTNA1
16DTNA3
Tìm hiểu về hành vi khen và từ chối trong giao tiếp bằng tiếng Nhật Hồ Kiều Oanh
4 Nguyễn Thị Thảo Ly
Bùi Thị Huyền Trinh
Lê Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Uyên
1611240264
1611240298
1611240319
1611240325
16DTNA4 Tìm hiểu về lớp từ bản địa và lớp từ ngoại lai trong tiếng Nhật Đoàn Thị Minh Nguyện
Yoshikawa Shunzo
5 Nguyễn Thị Yến
Hà Thanh Phương
Vũ Thị Quỳnh
Trương Thị Thùy Linh
1611240447
1611240416
1611240424
1611240400
16DTNA3 Văn hóa "Cảm ơn - Xin lỗi" của người Nhật Bản trong giao tiếp và công việc Hồ Tố Liên
6 Lài Vũ Thoại 1511240242 15DTN03 Cách sử dụng kính ngữ trong môi trường nhà hàng, khách sạn Đoàn Thị Minh Nguyện
7 Võ Thị Thanh Hằng
Hồ Thị Như Ý
Lê Thị Ngọc Anh
Lê Thị Thanh Tuyền

 
1511240011
1511240058
1511240281
1511240051
15DTN01 Sự tiếp xúc ngôn ngữ và văn hóa trong tiếng Nhật Hồ Tố Liên
8 Phan Thị Hồng Trầm
Dương Nguyễn Song Tú
Nguyễn Huỳnh Cao Trí Khang
1611290412
1611240440
1611202442
16DTNA3 Ảnh hưởng của sự đầu tư của Nhật Bản vào thị trường Việt Nam đối với sinh viên Việt Nam Nguyễn Đoàn Hương Thủy
9 Tạ Thành Phát
Nguyễn Thị Thúy Oanh
Trần Hoàng Anh Chi
Lê Thị Bích Trâm
1611240276
1611240274
1611240311
1611240333
16DTNA4 Cách thức biểu đạt sự nhờ vả trong tiếng Nhật Nguyễn Hồng Loan
10 Trần Thị Ái Phương
Trần Ngọc Quỳnh Như
Thân Thị Dung
Nguyễn Thị Minh Thơ
1711240779
1711240844
1711240921
1711240860
17DTNB2 Tìm hiểu về từ mô phỏng âm thanh trong tiếng Nhật Phạm Thị Thu Huyền
Yoshikawa Shunzo

 
14568489