Chương trình thực tập tại Nhật Bản - Japan Internship
Chương trình Japan Internship là chương trình thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản do Công ty VJQC, Đại học HUTECH, Nghiệp đoàn và các khách sạn tại Nhật Bản phối hợp thực hiện.

Chương trình được thực hiện với các mục tiêu chính:
enlightened  Nâng cao năng lực tiếng Nhật
enlightened  Học hỏi chuyên môn lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
enlightened  Thấu hiểu văn hóa và các nguyên tắc trong công việc và cuộc sống tại Nhật.
enlightened  Học hỏi kỹ năng và phương pháp làm việc thực tế của người Nhật.
enlightened  Rèn luyện tác phong và kỷ luật làm việc chuyên nghiệp của người Nhật.

Thông tin tuyển dụng chi tiết, vui lòng xem link đính kèm bên dưới.

 
Đính kèm:
14567388