Thông báo về việc đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
(V/v: Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2016 – 2017)
 
Tiếp tục phát huy tinh thần say mê khám phá, nghiên cứu và không ngừng hướng đến chân lý khoa học trong sinh viên từ những năm học trước. Nay Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khoa KT – TC – NH tiến hành đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 như sau:
  1. Lớp trưởng lập danh sách sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu). Hạn cuối nộp về Khoa: 30/10/2016 (nộp qua địa chỉ email: nckhsv.kttcnh@gmail.com). Nội dung nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, các lĩnh vực chuyên ngành về kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thuế….
  2. Mỗi đề tài NCKHSV đăng ký không quá 05 tác giả.
  3. Họp toàn thể sinh viên đăng ký NCKH để thảo luận trực tiếp và thống nhất hướng đề tài. Hạn cuối triệu tập họp dự kiến ngày 08/11/2016.
  4. Hội đồng khoa học của Khoa sẽ phân công GVHD. Hạn cuối có danh sách GVHD ngày 12/11/2016.
  5. Sau khi có danh sách GVHD, các nhóm SV đăng ký đề tài bắt đầu liên hệ trực tiếp với GVHD để được hướng dẫn nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt sẽ được báo cáo trước hội đồng nghiên cứu khoa học của Khoa.
  6. Các bước tiếp theo sẽ có thông báo chi tiết sau.
  7. Riêng đối với các Đồ án môn học (các môn Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,…) nếu nội dung có chất lượng tốt sẽ được GV giới thiệu với Khoa và tiếp tục hướng dẫn để tham gia báo cáo NCKH ở cấp Khoa.
  8. Mọi thắc mắc về việc đăng ký NCKH, liên hệ với Cô Võ Tường Oanh qua địa chỉ email: oanhvotuong@gmail.com
 
 
                  PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
 
                 (Đã ký)
 
                      TS. HÀ VĂN DŨNG
 
14582786