Dánh sách đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Cấp Khoa năm học 2017-2018

STT GIẢI THƯỞNG TÊN ĐỀ TÀI TÊN SINH VIÊN GVHD Lĩnh vực khoa học và công nghệ
1 NHẤT Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. - Ngô Ngọc Nguyên Thảo
- Ngô Thị Kim Anh
- Dương Thị Thủy Tiên
- Nguyễn Khiết Như
TS. Trần Văn Tùng Kinh tế - Xã hội
2 NHÌ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực (ERP) tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM -Ngô Ngọc Nguyên Thảo ThS. Trần Nam Trung Kinh tế - Xã hội
3 BA Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán phái sinh việt nam - Lê Thái Hoàng
- Âu Thanh Tâm
- Trần Nguyên Trí
- Phùng Trọng Trí
- Hồ Diên Minh Hiếu
TS. Nguyễn Cúc Hồng Kinh tế - Xã hội
4 Nâng cao hoạt động kiểm soát trong công tác thu thuế tại Chi cục Thuế Quận 7, TP.HCM - Phạm Thị Hồng Sương ThS. Nguyễn Thanh Tú Kinh tế - Xã hội
14583076