Quyết định số: 3132/QĐ-ĐKC V/v Học bổng HUTECH tài năng năm học 2013 - 2014

Xin chúc mừng 98 sinh viên, học sinh đạt được Học bổng HUTECH tài năng của Trường Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014.

Sinh viên, học sinh có tên theo Quyết định số: 3132/QĐ-ĐKC ngày 18/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh (đính kèm file bên dưới) nhận học bổng tại Phòng Tài chính - cơ sở 475A Điên Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Khi đến nhận học bổng sinh viên, học sinh mang theo Giấy CMND và Thẻ Sinh viên

Thời gian nhận học bổng: Bắt đầu từ ngày 21/11/2014.

0