HUTECH triển khai mô hình " Lớp học tiên tiến "

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với hiện thực hóa Nghị quyết liên tịch về “Năm Sinh viên HUTECH” của Đảng ủy – Hội đồng Quản trị - Ban giám hiệu Nhà trường, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH sẽ triển khai mô hình “Lớp học tiên tiến” từ năm 2014. Theo đó, dựa vào hướng dẫn chung của Nhà trường, các Khoa, Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên sẽ hỗ trợ xây dựng các lớp học tiên tiến tùy vào các đặc thù của Khoa.

 

Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo và hoạt động phong trào của Sinh viên

Chất lượng đào tạo là mục tiêu đầu tiên, cũng là quan trọng nhất đối với bất kỳ cơ sở giáo dục nào. Trong suốt gần 20 năm hình thành phát triển, HUTECH là trường đại học tiên phong trong cả nước thực hiện hiệu quả nhiều chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo như: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến chuẩn quốc tế; Chuẩn hóa toàn bộ tài liệu học tập cho sinh viên; Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy;... Cuộc vận động xây dựng mô hình “Lớp học tiên tiến” cũng chính là một hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh và hiện thực hóa mục tiêu tối quan trọng này.

Triển khai mô hình “Lớp học tiên tiến”, Nhà trường hướng đến xây dựng hình ảnh riêng của sinh viên, học sinh HUTECH sống có lý tưởng, hoài bão, có nhân cách và đạo đức tốt; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; phát triển toàn diện các kỹ năng sống và phát huy tối đa khả năng tự học tập, tự sáng tạo của sinh viên, học sinh trong tinh thần chung của tập thể, từ đó xây dựng một môi trường học tập thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.Triển khai mô hình “Lớp học tiên tiến”, Nhà trường hướng đến xây dựng hình ảnh riêng của sinh viên, học sinh HUTECH


Theo thông tin, mô hình “Lớp học tiên tiến” sẽ chính thức được tuyên truyền vận động và hướng dẫn triển khai đến các lớp từ tháng 4/2014. Cuối mỗi học kỳ, Hội đồng đánh giá và bình chọn của trường sẽ xét chọn và công nhận, khen thưởng đối với các lớp đảm bảo được cả 3 tiêu chí đánh giá: Học tập, Rèn luyện và Kỹ năng.

Như vậy, mô hình “Lớp học tiên tiến” thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến việc xây dựng ý thức học tập và tinh thần tập thể của các lớp, nhưng đồng thời cũng chính là cơ hội để mỗi sinh viên, học sinh có thể tham gia một cách chủ động vào quá trình nâng cao chất lượng học tập của bản thân nói riêng và chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung.

Hy vọng, ngay sau khi triển khai, mô hình “Lớp học tiên tiến” sẽ được đông đảo các lớp hào hứng đăng ký tham gia và phấn đấu thực hiện. Để được tư vấn cụ thể về mô hình "Lớp học tiên tiến" các bạn Sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa hoặc Phòng Công tác Sinh viên, Học sinh. 

Xuân Dung

Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông

0