THÔNG BÁO MỚI
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 19/03/2022 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN TIẾN SĨ, TÂN THẠC SĨ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ, TÂN DƯỢC SĨ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2022 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  -...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 15/01/2022 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2022 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 15/01/2022 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2022 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 08/01/2022 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN TIẾN SĨ, TÂN THẠC SĨ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2022 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY...
Hướng dẫn ĐGKQRL trực tuyến Học kỳ I năm học 2021-2022 File thông báo chi tiết các bạn xem tại file đính kèm bên dưới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC