THÔNG BÁO MỚI
Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 15/12/2019 của khoa NBH, LUẬT và V. KHUD HUTECH MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2019 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO...
Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 14/12/2019 của khoa QTDL-NH-KS và TA MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2019 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 14/12/2019 của khoa Dược, TT-TK, V. KHXH-NV, KT-MT, XD, V.KT MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2019 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK...
Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 07 tháng 12 năm 2019 của khoa QTKD MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2019 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/...
Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 07 tháng 12 năm 2019 của khoa CNTT và khoa TC - TM MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN, TÂN KỸ SƯ CÁC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KHOA TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2019 VÀO XEM HÌNH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC