HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 24/06/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN TIẾN SỸ, TÂN THẠC SỸ, TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 17/06/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 17/06/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 25/03/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 25/03/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 VÀO XEM...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 18/03/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN DƯỢC SĨ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2023 VÀO...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 18/03/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2023 VÀO XEM...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 11/03/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 11/03/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN TIẾN SỸ, TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 24/12/2022 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2022 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×