Tips học vụ - Những lưu ý cho sinh viên khi nộp chứng chỉ để xét tốt nghiệp năm 2018
Tháng 6 năm 2018 này, hầu hết sinh viên khóa 2014 trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH) sẽ chuẩn bị tốt nghiệp sau bao ngày tháng dùi mài kinh sử. Để chuẩn bị đầy đủ nhất những thủ tục cần thiết cho việc xét tốt nghiệp, hãy “check” nhanh những lưu ý sau đây bạn nhé!
 

Tips học vụ - Những lưu ý cho sinh viên khi nộp chứng chỉ để xét tốt nghiệp năm 2018
 
=> Đối tượng xét tốt nghiệp

 
xet-tot-nghiep-2018
 
- Sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 ngành Kiến trúc (các lớp 13DKI)
- Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 (trừ các lớp 14DKI, 14DXD, 14DXC)
- Sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2015
 
=> Các chứng chỉ cần nộp
- Chứng chỉ ngoại ngữ:
+ Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B quốc gia 
+ Sinh viên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: Chứng chỉ B ngoại ngữ 2.

 
xet-tot-nghiep-2018
 
- Chứng chỉ tin học: (trừ ngành Công nghệ thông tin) Sinh viên cần nộp 01 trong các loại chứng chỉ sau:
+ 01 chứng chỉ Tin học trình độ B quốc gia
+ 01 chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao
+ 02 chứng chỉ Tin học ngắn hạn
+ 01 chứng chỉ Tin học ứng dụng (chứng chỉ này thay thế cho 02 chứng chỉ tin học ngắn hạn)
 
Lưu ý: 
- Chứng chỉ phải do HUTECH cấp (có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp)
- Trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế thay cho chứng chỉ Tiếng Anh B quốc gia sẽ do Hiệu trưởng xem xét phê duyệt (có giá trị theo thời hạn ghi trên chứng chỉ).

 
xet-tot-nghiep-2018
 
=> Thời gian nộp chứng chỉ: Từ 21/5/2018 đến 09/6/2018.
=> Hình thức nộp chứng chỉ:
- Đối với chứng chỉ cho HUTECH cấp: Nộp online tại website Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn, mục Nộp chứng chỉ.
- Đối với chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS,  TOEIC, TOEFL, UCLES): Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo – Khảo thí

 
xet-tot-nghiep-2018
 
 
Lưu ý: 
- Chứng chỉ phải còn thời hạn giá trị theo quy định.
- Những thông tin do sinh viên khai báo phải đảm bảo tính đúng và đầy đủ  của chứng chỉ.
- Sinh viên có nguyện vọng hoãn xét tốt nghiệp thì không cần nộp chứng chỉ theo thông báo này.
- Sinh viên không thuộc các đối tượng được ghi trong thông báo nhưng có nguyện vọng xét tốt nghiệp thì cần nộp đơn kèm chứng chỉ trực tiếp tại phòng Đào tạo - Khảo thí.


Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14570153