Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 từ ngày 06/3

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học lại, học bù, học vượt tiến độ, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) mở Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 (song song với Học kỳ 2 - Đợt B năm học 2022-2023). Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa thuộc hệ đào tạo Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học Văn bằng 2 thời gian đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023. Đợt đăng ký đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 06/3.
 
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 từ ngày 06/3 9
Thời gian đăng ký học phần và học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu từ ngày 06/3

 
Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 kéo dài trong 9 tuần (tuần 35 - 43), từ ngày 17/04/2023 - 18/06/2023, thi trong 2 tuần (tuần 44, 45), từ ngày 19/06/2023 - 02/07/2023.
 
Sinh viên đăng ký học phần theo hình thức trực tuyến tại website Phòng Đào tạo: http://daotao.hutech.edu.vn/ bằng cách đăng nhập thông tin theo hướng dẫn sau.
 
- Tên tài khoản: Mã số sinh viên
- Mật khẩu mặc định (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): Mã số sinh viên và năm sinh theo định dạng MSSVyy
 
Sinh viên tự đăng ký học phần qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:
·      Đợt 1: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2020: từ ngày 06/03 - 08/03/2023.
·      Đợt 2: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2021: từ ngày 07/03 - 09/03/2023.
·      Đợt 3: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022: từ ngày 08/03 - 10/03/2023.
·      Đợt 4: dành cho sinh viên ĐH từ Khóa 2019 trở về trước: từ ngày 09/03 - 11/03/2023.
·      Đợt 5: dành cho sinh viên ĐH chính quy Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt - Nhật; sinh viên ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai: từ ngày 10/03 - 12/03/2023.
 
Ngày 14/03/2023 Phòng Đào tạo sẽ thông báo kết quả đăng ký học phần (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký học phần.
 
Ngày 14/03 - 16/03/2023, Phòng Đào tạo mở đợt đăng ký bổ sung, cũng theo hình thức trực tuyến.
 
Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên nộp đơn tại website
http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/ từ ngày 20/03 - 23/03/2023.
 
Sinh viên xem Chương trình đào tạo và Danh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt qua mạng trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Sinh viên cần liên hệ Khoa/Viện quản lý ngành để được tư vấn về chương trình đào tạo trước khi đăng ký học phần.
 
Thời hạn đóng học phí học kỳ phụ - Học kỳ 2
       Học phí học kỳ = Học phí học lại + Học phí học bù + Học phí học vượt
 
Từ ngày 20/03/2023: sinh viên xem học phí phải đóng tại tài khoản cá nhân
Thời hạn đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2: từ ngày 20/03 - 24/03/2023.
Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng. Để đóng học phí, sinh viên có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 7 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng theo chi tiết sau:

 
Đơn vị hưởng: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
STK Ngân hàng
1068 259 999 Vietcombank - CN Tân Sơn Nhất
112 000 005 193 Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
1600 201 058 790 Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
119 219 681 27012 Techcombank - Chi nhánh Thắng lợi TP.HCM
3151 000 109 9999 BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM
303 600 888 ACB - Chi nhánh TP.HCM
060 1800 900 99 Sacombank - Chi nhánh Trung tâm
Nội dung : ,

*Lưu ý:
Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viên, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần).
Trường không giải quyết gia hạn học phí cho các trường hợp đăng ký học phần của Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023.


TT. Truyền thông
14608857