Đẩy mạnh phát triển Đảng trong sinh viên
SGGP - Công tác phát triển Đảng đối với các đoàn viên sinh viên là hết sức quan trọng, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định cho sinh viên trước những diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. 
 

Chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) được kết nạp Đảng tại tỉnh Bến Tre
 

ĐH Quốc gia TPHCM vừa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2018-2019.

PGS-TS Vũ Hải Quân, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết tính tiên phong, dẫn dắt và gắn kết với cộng đồng là 2 yếu tố quan trọng trong hoạt động Đoàn của sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM.

Điều này đảm bảo sự gắn kết với tầm nhìn, sứ mệnh cũng như tạo nên bản sắc cho hoạt động Đoàn của sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM. Để có thể tiên phong và dẫn dắt, chúng ta phải đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Do đó, công tác phát triển Đảng đối với các đoàn viên sinh viên là hết sức quan trọng, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định cho sinh viên trước những diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. 

Theo Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TPHCM, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2018-2019 đã có nhiều hoạt động, giải pháp và ý tưởng sáng tạo thiết thực, phục vụ tốt cho sự rèn luyện, học tập của sinh viên. Tuy nhiên, hiện nay sân chơi về văn hóa văn nghệ thường niên ở quy mô ĐH Quốc gia TPHCM vẫn chưa được chú trọng.

Đồng thời, công tác thông tin tuyên truyền cho phong trào Sinh viên 5 tốt các cấp chưa có nhiều đầu tư đúng mức nên sức ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội và các cơ quan, doanh nghiệp không đáng kể.
 

HÙNG THANH

 
14576555