Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023 của HUTECH
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo về Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023 áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai với các mốc thời gian cụ thể như sau:

Học kỳ 1 năm học 2022-2023 bắt đầu từ ngày 22/08/2022, được chia thành 2 đợt học và 2 đợt thi như sau:
+ Đợt A học từ Tuần 1 đến giữa Tuần 9 (22/08 – 18/10/2022), thi từ giữa Tuần 9 đến Tuần 10 (19/10 – 30/10/2022).
+ Đợt B học từ Tuần 11 đến giữa Tuần 19 (31/10 – 27/12/2022), thi từ giữa Tuần 19 đến giữa Tuần 21 (28/12/2022 – 10/01/2023). 

 

Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023 của HUTECH

Riêng các sinh viên học trong học kỳ cuối sẽ thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học và thi các học phần chuyên môn thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường (do Khoa/Viện thông báo đến sinh viên).

Các ngày nghỉ lễ trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau (Phòng Đào tạo - Khảo thí không xếp lịch học và lịch thi trong các ngày nghỉ lễ. Các ngày học bù sẽ được xếp tự động trong Thời khóa biểu công bố từ đầu học kỳ):
  • Lễ Quốc Khánh: 01, 02/09/2022 (Thứ Năm, Thứ Sáu).
  • Tết Dương lịch: 01/01, (02/01/2023) (CN, (Thứ Hai)).

Phòng Công tác Sinh viên
14601700