“Lướt nhẹ” bộ câu hỏi thường gặp để hiểu về hoạt động đánh giá rèn luyện “từ A đến Z”

Với ý nghĩa góp phần tích cực nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng cho sinh viên trong học tập và rèn luyện, nội dung Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (gọi tắt là ĐGRL) chính là hoạt động không thể thiếu đối với cộng đồng sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trong suốt quá trình học tập tại Trường.
 
Trong đó, kết quả rèn luyện được ghi trong bảng điểm học tập khi tốt nghiệp ra trường, đồng thời là tiêu chí hàng đầu trong việc xét khen thưởng, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, học bổng và các ưu tiên khác
 
“Lướt nhẹ” bộ câu hỏi thường gặp để hiểu về hoạt động đánh giá rèn luyện “từ A đến Z” 16
Sinh viên có thể điểm qua bộ câu hỏi bên dưới để có thể hiểu hoạt động ĐGRL của Trường

Mời các HUTECHers cùng điểm qua bộ câu hỏi thường gặp sau đây để có thể hiểu hoạt động ĐGRL từ A đến Znhé. 
 
Câu 1: ĐGRL là gì? Thang điểm ĐGRL được tính như thế nào?

Trả lời: ĐGRL là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên. Điểm rèn luyện là điểm đạt được khi đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên trên 05 tiêu chí đánh giá, theo thang điểm 100, cụ thể:
1/ Đánh giá về ý thức tham gia học tập: Từ 0 đến 20 điểm.
2/ Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường: Từ 0 đến 25 điểm.
3/ Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: Từ 0 đến 20 điểm.
4/ Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng: Từ 0 đến 25 điểm.
5/ Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện: Từ 0 đến 10 điểm.
Lưu ý: Điểm rèn luyện ở từng tiêu chí đánh giá không được phép vượt quá khung điểm quy định.
 
Câu 2: Kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên được xếp loại như thế nào?

Trả lời: Điểm rèn luyện là một trong những tiêu chí quan trọng để xét khen thưởng, xét học bổng trong quá trình học tập, đồng thời là căn cứ quan trọng để sinh viên sau khi ra trường thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng. Điểm rèn luyện dùng để đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học. Căn cứ vào mức điểm sinh viên đạt được để phân loại theo các mức như sau:
 
“Lướt nhẹ” bộ câu hỏi thường gặp để hiểu về hoạt động đánh giá rèn luyện “từ A đến Z” 87 
Sinh viên được xếp loại rèn luyện dựa vào thang điểm tích lũy trong quá trình học tập 

 
Câu 3: Sinh viên phải làm gì để có điểm rèn luyện?

Trả lời: Sinh viên đạt mức điểm rèn luyện tối thiểu xếp loại Trung bình khi thực hiện tốt các yêu cầu đối với người học: chấp hành các quy định, quy chế, nội quy Nhà trường, văn hóa HUTECH; tham gia sinh hoạt lớp; thực hiện tốt công tác nội, ngoại trú; chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia học tập đầy đủ các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa,.. Ngoài ra, sinh viên muốn có điểm rèn luyện cao hơn thì cần phải tham gia các chương trình hội thảo, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ học thuật, kỹ năng, tình nguyện,… Sinh viên cần lưu ý sắp xếp tham gia các hoạt động, chương trình theo khung điểm rèn luyện của Nhà trường để có điểm rèn luyện cao.

Câu 4: Bí kíp gia tăng điểm rèn luyện?
 
“Lướt nhẹ” bộ câu hỏi thường gặp để hiểu về hoạt động đánh giá rèn luyện “từ A đến Z” 114
Tham gia hội thảo khoa học, khóa học kỹ năng mềm do Khoa/Viện/Trường tổ chức là một trong những “bí kíp” để đạt ĐRL cao
 
Trả lời: Sinh viên gia tăng điểm rèn luyện của mình bằng cách (có minh chứng cụ thể):
 • Tham gia các buổi hội thảo khoa học, các khóa học kỹ năng mềm do Khoa/Viện/Trường tổ chức.
 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa do Trường hoặc địa phương tổ chức;
 • Thành viên hoạt động tại các câu lạc bộ, đội, nhóm của Khoa/Viện/Trường;
 • Tham gia và hoàn thành nhiệm vụ công tác Ban cán sự lớp, công tác Đoàn - Hội;
 • Hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của Lớp, Khoa, Viện, Trường;
 • Đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.
 • Sinh viên cần lưu ý sắp xếp tham gia các hoạt động, chương trình theo khung điểm rèn luyện của Nhà trường để có điểm rèn luyện cao.
Câu 5: Trường hợp nào bị trừ điểm rèn luyện?

 Trả lời: Sinh viên sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong thời gian bị kỷ luật. Điểm rèn luyện sẽ được đánh giá tùy vào mức độ kỷ luật. Cụ thể như sau:
 • Mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Khá.
 • Mức cảnh cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình.
 • Mức đình chỉ học tập thì sẽ không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ
 • Mức buộc thôi học thì không được đánh giá kết quả rèn luyện.
Câu 6: Sinh viên có được bảo lưu điểm rèn luyện khi chuyển Khóa học không? Nếu được quy trình bảo lưu thế nào?

Trả lời: Sinh viên được bảo lưu điểm rèn luyện đã được công nhận khi chuyển khóa. Việc bảo lưu và chuyển điểm do Nhà trường thực hiện. Trường hợp sinh viên khi đã chuyển khóa, vẫn tham gia tích lũy điểm rèn luyện cùng với khóa sauđược xem như đánh giá kết quả rèn luyện mới. Nhà trường sử dụng kết quả này để thực hiện đánh giá về sau.

Câu 7: Kết quả đánh giá rèn luyện được sử dụng để làm gì?

Trả lời: Kết quả rèn luyện từng học kỳ, năm học và toàn khóa học của sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm và các ưu tiên khác theo quy định.
 
Kết quả rèn luyện toàn khoá học của sinh viên là căn cứ để xét tốt nghiệp và được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập khi tốt nghiệp ra trường. Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc được xem xét biểu dương, khen thưởng. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.
 
Câu 8: Trường hợp nào bị xét ngừng học, thôi học theo quy định ĐGRL?

Trả lời: Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém (điểm rèn luyện
 
Câu 9: Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp không?

Trả lời: Điểm rèn luyện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sinh viên có kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ xếp loại kém nhiều lần trong năm học thì sinh viên sẽ bị xét ngừng học, xét buộc thôi học theo quy định khi đó sẽ ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp.
 
Câu 10: Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên như thế nào?

Trả lời: Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của từng học kỳ được thực hiện theo quy trình sau:

 
“Lướt nhẹ” bộ câu hỏi thường gặp để hiểu về hoạt động đánh giá rèn luyện “từ A đến Z” 257
Sinh viên cần kiểm tra kết quả ĐGRL và thực hiện khiếu nại, giải trình, bổ sung (nếu có)

>>> Bước 1: Tiếp nhận thông tin, hướng dẫn
Đối với sinh viên đầu khóa: tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa học;
Đối với sinh viên giữa khóa, cuối khóa: tham gia Sinh hoạt lớp.
>>> Bước 2: Tích lũy điểm rèn luyện khi tham gia các hoạt động, phong trào rèn luyện.
>>> Bước 3: Họp lớp đánh giá giá kết quả rèn luyện sinh viên.
>>> Bước 4: Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Khoa/Viện xem xét kết quả đánh giá của từng lớp.
>>> Bước 5: Các đơn vị có trách nhiệm liên quan tổng hợp các nội dung, minh chứng để đánh giá sinh viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
>>> Bước 6: Thường trực Hội đồng cấp Trường tổng hợp, xem xét toàn bộ hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện.
>>> Bước 7: Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất kết quả đánh giá.
>>> Bước 8: Công bố kết quả đánh giá rèn luyện để sinh viên kiểm tra, thực hiện khiếu nại, giải trình, bổ sung (nếu có).
>>> Bước 9: Kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện đã được Trường cập nhật tại hutech.edu.vn/phongctsv hoặc cổng thông tin sinh viên: sinhvien.hutech.edu.vn

Câu 11: Nếu không tham gia ĐGRL sẽ bị xử lý như thế nào? Có bị ngừng học hay không?
 
Trả lời: Nếu sinh viên không tham gia ĐGRL của học kỳ nào sẽ bị trừ điểm rèn luyện dựa trên mức điểm tối thiểu của học kỳ đó. Sinh viên không tham gia ĐGRL chưa bị xét ngừng học nếu không rơi vào trường hợp xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp. Sinh viên cần liên hệ Phòng Công tác sinh viên để giải quyết ngay trong đợt đánh giá của học kỳ đang học.
 
Câu 12: Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về ĐGRL, sinh viên liên hệ ở đâu?

Trả lời: Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc này.
Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về ĐGRL, sinh viên có thế đến trực tiếp Phòng Công tác sinh viên trong giờ làm việc sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 07h30 đến 11h30 thứ Bảy trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ); hoặc liên hệ qua:
Câu 13: Kết quả rèn luyện không cập nhật đầy đủ các hoạt động mà sinh viên đã tham gia, tại sao?
 
Trả lời: Điểm rèn luyện tích lũy của sinh viên đạt được từ việc tham gia các hoạt động do Trường cập nhật dựa trên kết quả thống kê của các đơn vị tổ chức. Có một số trường hợp thống kê thiếu hoặc sai, dẫn đến kết quả rèn luyện của sinh viên không được cập nhật đủ hoạt động đã tham gia. Khi gặp trường hợp này, sinh viên báo lại với đơn vị tổ chức các hoạt động này để bổ sung, điều chỉnh, cụ thể:
 • Đối với hoạt động do Trường tổ chức thì sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên;
 • Đối với hoạt động Đoàn - Hội tổ chức thì sinh viên liên hệ Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
Ngoài ra, đối với các hoạt động, chương trình hội thảo, chương trình ngoại khóa do các đơn vị khác trong Nhà trường tổ chức thì sinh viên cần liên hệ đúng đơn vị tổ chức để nhận giấy xác nhận tham gia (nếu có).

Câu 14: Khi Trường công bố điểm rèn luyện, tại sao có trường hợp thay đổi điểm so với khi đánh giá cá nhân sinh viên? Gặp trường hợp này sinh viên cần làm gì?

Trả lời: Trường hợp thay đổi điểm so với khi đánh giá cá nhân sinh viên xảy ra do khi ĐGRL tại cấp Lớp, sinh viên chưa quan tâm đến điểm rèn luyện. Khi lớp trưởng công bố điểm rèn luyện cấp Lớp trên phần mềm, sinh viên không khiếu nại, thắc mắc để giải quyết ngay.

Khi gặp trường hợp này, nếu sinh viên có lý do chính đáng thì sinh viên có thể khiếu nại, giải trình, bổ sung kết quả đánh giá rèn luyện của mình sau khi Trường công bố kết quả đánh giá. Thời gian thực hiện khiếu nại, giải trình, bổ sung được thông báo cùng với kết quả đánh giá, thông thường từ 01 đến 02 tuần đầu tiên của học kỳ kế tiếp. Sinh viên truy cập website http://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/bieu-mau chọn biểu mẫu đánh giá rèn luyện và thực hiện 2 biểu mẫu 02, 07 để xem xét kết quả rèn luyện.

Câu 15: Ngoài điểm rèn luyện này, còn có loại điểm rèn luyện nào khác?

Trả lời: Hiện nay, bên cạnh điểm rèn luyện dùng để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (thường gọi là điểm rèn luyện sinh viên), còn có điểm rèn luyện dùng để phân tích, đánh giá kết quả rèn luyện đoàn viên (thường gọi là điểm rèn luyện đoàn viên). Sinh viên thường nhầm lẫn giữa hai loại điểm này. Đây là hai kênh đánh giá khác nhau, do đó khung điểm, thang điểm, mức điểm và cách thức đánh giá cũng khác nhau. Vì vậy, khi sinh viên tham khảo kết quả thống kê các hoạt động đã tham gia tại Trường từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như website của Đoàn - Hội hoặc của Phòng Công tác sinh viên, sẽ có mức điểm rèn luyện khác nhau. Tuy nhiên, từng mức điểm đã được quy định cụ thể theo mục đích đánh giá, vì vậy, chỉ có điểm rèn luyện công bố tại website hutech.edu.vn/phongctsv hoặc sinhvien.hutech.edu.vn mới được sử dụng để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.
 
“Lướt nhẹ” bộ câu hỏi thường gặp để hiểu về hoạt động đánh giá rèn luyện “từ A đến Z” 406
Chúc các bạn sinh viên phấn đấu hiệu quả và đạt điểm rèn luyện như kỳ vọng
 
Với những thông tin quan trọng vừa cung cấp, tin rằng mỗi cá nhân sinh viên HUTECH sẽ dễ dàng đặt ra cho mình các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu và gặt hái được kết quả rèn luyện như mong đợi.

Mọi thắc mắc, phản hồi, đóng góp ý kiến về việc đánh giá rèn luyện, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ:
 
Phòng Công tác sinh viên HUTECH
Phòng A01.01 - Saigon Campus (475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
Điện thoại: (028) 35 120 785

Tin: Kim Thoa (P.CTSV)
TT. Truyền thông
14612661
Các tin khác
Lịch thi Học kỳ 1 đợt B, Học kỳ phụ - Học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 đợt B, Học kỳ phụ - Học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh...
Sinh viên HUTECH đăng ký tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt cuối cùng trong năm 2023 Sinh viên thuộc 19 Khoa/Viện HUTECH sẽ chính thức tham gia Lễ Trao bằng tốt nghiệp từ ngày 09/12 - 24/12 tới đây.
HUTECH mang “Ánh sáng nghĩa tình” về Cà Mau, hỗ trợ 40 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trong ba ngày 24, 25, 26/11, Chương trình Kết nối tình nguyện vì cộng đồng với chủ đề “Ánh sáng nghĩa tình” do Phòng Công tác sinh viên HUTECH thực...
Thông báo đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2023-2024 Sinh viên xem TKB được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục Thời khoá biểu và ghi nhớ Mã nhóm của lớp học phần trước khi thực...
Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2023-2024 Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo về thời gian và phương thức thực hiện các thủ tục học...
Nhiều lợi ích thiết thực dành cho sinh viên HUTECH khi tham gia Bảo hiểm Y tế Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, để người dân được hưởng những quyền lợi theo đúng quy định. Đối...
×