Thông báo 198/TB-CTSV đăng ký tham gia Giải thưởng Lương Văn Can 2018 và Hội trại SV

Link đăng ký tham gia Hội Trại Sinh viên - Lập nghiệp thời 4.0: https://goo.gl/forms/lX2S3wHyVMZSAGVl1
14569978