275/TB-CTSV tiếp nhận hồ sơ xét học bổng Chắp cánh ước mơ dành cho Tân SV 2019, SV năm 2
14577201