Thông báo đăng ký "Miss HUTECH 2021"
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn trường, chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký tham gia cuộc thi.

Thông tin chi tiết, mời các bạn cập nhật tại file đính kèm bên dưới

Phòng Công tác Sinh viên
14586699