63/TB-CTSV về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022

1. Cuộc thi làm báo tường, chủ đề “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” :
+ Thời gian đăng ký từ ngày 13/05 đến 21/05/2022     
+ Đăng ký tại: https://forms.gle/LVkEvQXEP932LRMy6  
2. Hội thi văn nghệ Kịch ngắn về chủ đề  “Tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và gia đình”
+ Thời gian đăng ký từ ngày 13/05 đến 26/05/2022     
+ Đăng ký tại: https://forms.gle/LVkEvQXEP932LRMy6  
3. Diễu hành, tuyên truyền về Phòng chống tác hại của thuốc lá tại sân trường các cơ sở học tập của Nhà trường
+ Đăng ký tham gia tại đây: https://forms.gle/53AC77gRPbmtsuEk8
63/TB-CTSV về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022 5763/TB-CTSV về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022 5863/TB-CTSV về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2021-2022 59
14601619