Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ngày 11.07.2022

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học, cụ thể:
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 11/07/2022
- Địa điểm: Phòng B-14.03 - Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
TTHọ và tên học viênTên đề tài
1Nguyễn Thị PhươngStudents' Perceptions of the Use of Task-Based Speaking Activities in EFL Classes: A Study at Tan Hanh Secondary School in Bien Hoa City
2Thị Diệu HiềnFactors Affecting English Language Teaching at High Schools: A Study at Binh Tan District
3Tạ Thị Hồng LụaEFL Students' Employment of Self-Regulated Learning Strategies at Han Thuyen High School
4Trần Thị Hông NhungThe Roles of Native-English-Speaking Teachers at High Schools in Ho Chi Minh City
14602589
×