Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ngày 11.07.2022
Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học, cụ thể:
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 11/07/2022
- Địa điểm: Phòng B-14.03 - Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 Nguyễn Thị Phương Students' Perceptions of the Use of Task-Based Speaking Activities in EFL Classes: A Study at Tan Hanh Secondary School in Bien Hoa City
2 Thị Diệu Hiền Factors Affecting English Language Teaching at High Schools: A Study at Binh Tan District
3 Tạ Thị Hồng Lụa EFL Students' Employment of Self-Regulated Learning Strategies at Han Thuyen High School
4 Trần Thị Hông Nhung The Roles of Native-English-Speaking Teachers at High Schools in Ho Chi Minh City
 
 
14602589