Thông báo: Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Ngôn Ngữ Anh 17/08/2022

THÔNG BÁO
Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 17/08/2022
- Địa điểm: Phòng B-14.02 - Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 
 
TTHọ và tên học viênTên đề tài
1Mai Thị Tuyết NgaThe Implementation of Project-Based Learning in English Classes at Han Thuyen High School in HCMC: Its Effect on Students' English Performance and their Attitude
2Lý Nguyễn Ngọc LanTeenage Learners' Attitude towards English Learning with Native and Non-native English Teachers at a High School in Ho Chi Minh City
3Mai Hoàng ViệtInvestigating EFL Learners' Use of Electronic Dictionary Strategies at an English Center in Ho Chi Minh City
4Lương Anh VũThe Relationship between English-Majored Students' Imagined Communities and Identities and Their English Language Learning Investment at Ho Chi Minh City University of Technology
 
14603117