HỘI THẢO ONLINE MODALITY SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES ???? (Tạm dịch: Phương thức trực tuyến: Hoat động dạy và học trong giờ học và sau giờ học)
Sáng ngày 23/11, các Thầy/Cô trong ban lãnh đạo Khoa, giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của Khoa Tiếng Anh cùng nhau tham dự hội thảo ONLINE MODALITY: SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES (Tạm dịch: Phương thức trực tuyến: Hoat động dạy và học trong giờ học và sau giờ học).
Hội thảo tập trung thảo luận về các vấn đề giảng dạy trực tuyến hướng tới các hoạt động trong lớp và sau giờ học. Tùy đặc điểm đặc thù của từng môn học khác nhau, các hoạt động hỗ trợ và công cụ dạy học hỗ trợ cho việc dạy và học được thảo luận nhằm tăng cường hiệu quả cho quá trình dạy và học tại Khoa tiếng Anh. Ngoài ra, hội thảo còn tập trung vào phương pháp quản lý lớp học như phương pháp Mathew effects và catch-up effects cũng được chia sẻ và thảo luận nhằm hỗ trợ cả sinh viên giỏi và sinh viên yếu.
Với sự điều phối của TS. Trần Quốc Thao – Phó trưởng Khoa Tiếng Anh, hội thảo diễn ra thành công với sự báo cáo của 5 báo cáo viên, cụ thể như sau:
???? ThS. Phạm Quỳnh Trang với đề tài "Applying Matthew effects and catch-up effects in classroom management"

???? ThS. Võ Quốc Đại với đề tài "Teaching on Google meets : How to maximize students' interactions"

 
???? ThS. Đỗ Thị Hồng Nhung với đề tài "Applying Nearpod for post- class activities"

 
???? ThS. Ngô Bình Anh Khoa với đề tài "In-class activities for British and American Literature"
???? ThS. Trần Kim Hồng với đề tài "The integration of virtual games and asynchronous discussion in online learning"
Sau khi các báo cáo viên hoàn thành báo cáo, hội thảo tập trung thảo luận giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình giảng dạy trực tuyến và đề xuất các giải pháp hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy. Nội dung chia sẻ tại Hội thảo được các thầy/cô trong Khoa đánh giá cao và đồng thuận đối với các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.
14598599