TIN TỨC - SỰ KIỆN

WEBSITE ĐOÀN - HỘI VÀ NHỮNG BƯỚC TIẾN

WEBSITE ĐOÀN - HỘI VÀ NHỮNG BƯỚC TIẾN

Nhằm để các bạn sinh viên có thái độ học tập tốt hơn, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả học tập của các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường, thực hiện tốt công tác chăm sóc sinh viên, và kịp thời kiểm tra đánh giá khen thưởng đội ngủ Ban Cán Sự cuối năm. Ngày 23/5 vừa qua văn...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Banner Tư vấn trực tuyến