TB - Tổ chức lớp phát triển Đoàn viên đợt 2, năm học 2016 - 2017
THÔNG BÁO
V/v tổ chức lớp phát triển Đoàn viên đợt 2 – Năm học 2016 – 2017
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/05/1890 – 19/05/2017)

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 - 2017; thiết thực chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày thành lập trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (26/04/1995 – 26/04/2017), lập thành tích thi đua kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2017), nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Công nghệ TP. HCM thông báo về việc tổ chức lớp phát triển Đoàn viên đợt 2 năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:
 
I/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
1. Đối tượng:
Tất cả các bạn sinh viên đang học tập hệ chính quy thuộc trường ĐH Công nghệ TP. HCM, là Thanh niên ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
    2. Điều kiện để được kết nạp Đoàn viên mới:
-  Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập tại hệ chính quy thuộc trường ĐH Công nghệ TP. HCM, có điểm trung bình học tập trung bình học kỳ gần nhất (hoặc trung bình tích lũy) đạt từ trung bình khá trở lên (2.3/4), được một Đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 03 tháng giới thiệu vào Đoàn và được hội nghị Chi Đoàn họp xét thông qua;
-  Phải là Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể lớp/khoa/trường, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
-  Tham gia học lớp Cảm tình Đoàn xuyên suốt, làm bài thu hoạch và đạt kết quả theo yêu cầu.
II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian: Ngày 27/05/2017
Ca 1: từ 7g30 đến 11g30
Ca 2: từ 13g30 đến 17g20
  • Địa điểm: Hội trường A08-20 (trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.BT)
2. Nội dung chi tiết lớp học:
  • Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  • Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  • Tìm hiểu về hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ Tp. HCM.
  • Hướng dẫn thủ tục kết nạp Đoàn viên và đánh giá xếp loại Đoàn viên hằng năm.
Lưu ý:
  • Các đơn vị cử 01 cán bộ Đoàn khoa phụ trách công tác công tác phát triển Đoàn viên mới tại đơn vị.
  • Các đơn vị tổng hợp danh sách thanh niên ưu tú tham gia lớp Cảm tình đoàn đợt 2, gửi về Văn phòng Đoàn trường qua địa chỉ e-mail doanthanhnien@hutech.edu.vn trước 11g30 ngày 16/05/2017 (mẫu đính kèm).
  • Ban Tổ chức lớp học sẽ sắp xếp thời gian học tùy theo số lượng đăng ký của các đơn vị.
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đ/c Hoàng Lâm Ngọc Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường – SĐT: 0916.501.254.
 
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thông tin đầy đủ, nhanh chóng và chính xác đến sinh viên và Chi Đoàn trực thuộc thông báo này.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
 
 
(đã ký)
 
Nguyễn Gia Huy
14562563