Danh sách Chiến sĩ Mùa Hè Xanh HUTECH 2017 (Mặt trận Tỉnh VĨNH LONG)
DANH SÁCH
Chiến sĩ Mùa Hè Xanh HUTECH 2017
(Mặt trận Tỉnh VĨNH LONG)
Triệu tập toàn bộ chiến sĩ tham gia Tập huấn, nhận địa bàn
Vào lúc 07g30 Chủ nhật (18/06) tại HT A-08.20
 

 
14563084