TB - Đánh giá CB Đoàn - Hội (HK2, NH: 2016 - 2017)
Thành phần bắt buộc đánh giá (theo mẫu đính kèm):
+ Thường trực Đoàn Trường - HSV Trường (công tác từ 02/2017 - 08/2017)
+ BCH Đoàn Trường - HSV Trường (công tác từ 02/2017 - 08/2017)
+ Thường trực Đoàn khoa/viện, LCH khoa/viện (công tác từ 02/2017 - 08/2017)
 
* Các đồng chí có trong thành phần trên thực hiện Bảng Đánh giá (in, ký tên, xác nhận BCN Khoa) gửi về VP Đoàn trường trước 16g00 Thứ 2 (28/08). Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ Đ/c Gia Huy - 0918.953.840
* Bí thư, LCH Trưởng các khoa/viện có nhiệm vụ thông tin, kiểm tra các đồng chí trong đơn vị thực hiện Đánh giá trên.
 
14563765