TB - Mời Đoàn viên, sinh viên tham dự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
THÔNG BÁO
V/v mời Đoàn viên, thanh niên tham dự các hoạt động kỷ niệm 127 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2017)
-------
 
Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐTN ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Công Nghệ TP. HCM về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2017), Ban Thường vụ Đoàn trường mời các bạn Đoàn viên, thanh niên tham dự các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2017), cụ thể như sau:

1. 
Cuộc thi Rung chuông vàng “Hồ Chí Minh – Sáng mãi tên người”:
 • Thời gian: từ 08g30 đến 09g30, ngày 19/5/2017 (thứ Sáu)
 • Địa điểm: Sảnh B
 • Trang phục: Áo cam HUTECH
 • Nội dung thi: Bao gồm những kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên hiện nay.
 • Đăng ký tại link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPvKBy5o3EB5OnfbEOb0tr-bsr5OpnXABaDNZhsI4Ed1UHA/viewform?c=0&w=1
 
2. Lễ Kết nạp Đảng, Mittinh kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2017) và tuyên dương cá nhân, tập thể làm theo lời Bác năm học 2016 – 2017:
 • Thời gian: từ 13g00 đến 16g00, ngày 19/05/2017
 • Địa điểm: Hội trường A.08-20
 • Trang phục: Áo Đoàn thanh niên, áo Hội sinh viên, áo cam HUTECH
 • Thành phần tham dự:
 • Ban Chấp hành Đoàn khoa, viện;
 • Ban Chấp hành Liên Chi Hội khoa, viện;
 • Ban chấp hành Chi Đoàn, Chi Hội, Ban cán sự lớp;
 • Thành viên các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn trường;
 • Đoàn viên, thanh niên ưu tú.
14562609