[Kết quả Đánh giá từ BTV,BTK] Đánh giá Cán bộ Đoàn - Hội (Năm học 2017 - 2018)
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ĐOÀN HỘI NĂM HỌC 2017 - 2018
Kết quả Đánh giá từ BTV Đoàn trường - BTK HSV Trường

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký HSV Trường tổ chức Họp Đánh giá xếp loại Cán bộ Đoàn - Hội năm học 2017 - 2018 (từ 09/2017 đến 08/2018), kết quả được nêu trình bày cụ thể đính kèm bên dưới.
Căn cứ kết quả trên (sau khi nhận phản hồi từ các cá nhân được đánh giá), Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Nhà trường sẽ tổ chức Họp thống nhất, trao Học bổng Cán bộ Đoàn - Hội theo từng Xếp loại, Nhóm đánh giá (Quy định trong Quy chế Khen thưởng, kỷ luật SV đính kèm).


LƯU Ý:
+ Kết quả trên được tập thể BTV Đoàn trường, BTK HSV trường biểu quyết đánh giá; mọi trường hợp góp ý, phản ánh liên hệ trực tiếp Đ/c Nguyễn Gia Huy (P.Bí thư Đoàn trường: 0918.953.840, ng.huy@hutech.edu.vn) từ 19/09 đến hết ngày 21/09/2018 . Nếu không có phản hồi, phản ánh => Văn phòng Đoàn - Hội trường sẽ trình Nhà trường ra quyết định
+ Các cá nhân chưa thực hiện tự Bảng Đánh giá; Cá nhân thuộc đối tượng được đánh giá (nhưng không có tên trong Danh sách bên dưới) => chủ động nhanh chóng hoàn thành Tự Đánh giá (BIỂU MẪU TẠI ĐÂY)
+ Các Đồng chí là BCH Đoàn - Hội các khoa/viện đương nhiệm có nhiệm vụ rà soát, thông tin đến các Đồng chí đã hết nhiệm kỳ, thôi công tác nắm thông tin, không ảnh hưởng đến quyền lợi các Đồng chí đã thôi công tác.
 

Mọi trường hợp góp ý, phản ánh liên hệ trực tiếp:
Đ/c Nguyễn Gia Huy - P.Bí thư Đoàn trường
SĐT: 0918.953.840, ng.huy@hutech.edu.vn
Từ 19/09 đến hết ngày 21/09/2018
14571636