Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2019 - 2020 (Ngày 13/10/2019)

THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2019 - 2020

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1, năm học 2019 - 2020 vào ngày 13/10/2019. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn và Cảm tình Đoàn kết quả của lớp học cụ thể như sau:

1. Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)

2. Thời gian nộp hồ sơ xét kết nạp Đoàn viên:

  • ​Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/11/2019.

  • ​Hồ sơ kết nạp gồm: Sổ Đoàn viên, Giấy giới thiệu và Biên bản họp Chi Đoàn (Mua tại VP Đoàn trường hoặc tải tại link: https://www.hutech.edu.vn/doantn/thu-vien-tai-lieu/14578211-thu-tuc-ket-nap-doan-vien).
  • ​​Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường (Ô số 7 phòng A01.02, trụ sở 475A Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM)

14578273
×