BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM I (XÁC NHẬN HOÃN THI THEO TỪNG KỲ HỌC)
CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU NHẬN ĐIỂM I (XÁC NHẬN HOÃN THI THEO TỪNG KỲ HỌC):
- Bước 1Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ thông tin cá nhân.
- Bước 2Học viên kiểm tra lại thông tin đầy đủ, chính xác và bấm gửi.
14597970