BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ HỆ THỐNG E_LEARNING
CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU HỖ TRỢ HỆ THÔNG E_LEARNING:
- Bước 1: Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ thông tin cá nhân.
- Bước 2: Học viên kiểm tra lại thông tin đầy đủ, chính xác và bấm gửi.
14597971