CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_15.05.2020

TT.ĐTTX HUTECH_Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học: 2019 - 2020
Học viên có thể theo dõi lịch thời khóa biểu tại website:

- Trung tâm đào tạo từ xa: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/sinh-vien-thoi-khoa-bieu
CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_15.05.2020 13
14583361
×