CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH_15.05.2020
TT.ĐTTX HUTECH_Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học: 2019 - 2020
Học viên có thể theo dõi lịch thời khóa biểu tại website:

- Trung tâm đào tạo từ xa: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/sinh-vien-thoi-khoa-bieu
14583363