Thông báo về việc tổ chức ôn luyện thi CEFR B1 và NLNN tiếng Pháp Bậc 3 đợt 1 năm học 2022-2023 theo hình thức online

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên hệ từ xa hoàn thành các chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra theo quy định. Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo HUTECH phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng tổ chức các lớp ôn luyện thi CEFR B1 5 tuần và NLNN tiếng Pháp Bậc 3 theo hình thức online với thông báo cụ thể như sau: 

* Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh CEFR B1:
Thông báo về việc tổ chức ôn luyện thi CEFR B1 và NLNN tiếng Pháp Bậc 3 đợt 1 năm học 2022-2023 theo hình thức online 11

* Chứng chỉ Tiếng pháp bậc 3:
Thông báo về việc tổ chức ôn luyện thi CEFR B1 và NLNN tiếng Pháp Bậc 3 đợt 1 năm học 2022-2023 theo hình thức online 18

Lưu ý: Học phí không bao gồm lệ phí thi (lệ phí thi Viện sẽ thông báo cho Học viên trong quá trình học).

>>> Đối tượng học:
- Học viên chương trình Đào tạo Từ xa Trường Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh.
>>> Thời khóa biểu:
Sau khi đăng ký và đóng tiền về Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng, Học viên trước ngày khai giảng truy cập vào đường link để xem thông tin lớp học: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thoi-khoa-bi-u/l-p-ng-n-h-n

 >>> Nộp hồ sơ thi và xem kết quả thi:
 - Sinh viên nộp hồ sơ thi theo quy định của Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ - Kỹ năng. Hạn chót nộp hồ sơ thi 20/02/2023. Thí sinh nộp tại Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo (đơn theo mẫu quy định; 01 CCCD photo công chứng, 01 giấy khai sinh photo và 02 hình 04x06).
- Sinh viên xem kết quả thi tại đường link: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-lich-thi-vien-nghe-nghiep.html

>>> Thời hạn đăng ký và đóng học phí:
Sinh viên sẽ đăng ký lớp học và đóng học phí từ ngày 29/12/2022 đến hết ngày 14/01/2023.

>>> Hình thức đóng học phí:
Học viên đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản về Trung tâm Tin học - Ngoại ngũ - Kỹ năng với thông tin:
  • Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH)
  • Số tài khoản: 052 104 374 8045 (NH TMCP AN BÌNH)
  • ​Nội dung chuyển khoản: Họ và tên_MSSV_Mã lớp_Số điện thoại.
  • Ví dụ: Tran Thi My Duyen 2210140128 0223TM1TX602 0938467493
>>> Thông tin liên hệ:
- Mọi chi tiết về đăng ký lớp học, hồ sơ thi sinh viên liên hệ về Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo với SĐT: (028) 7106 6878.
- Mọi chi tiết về thời khóa biểu, lịch thi, điểm thi sinh viên liên hệ về Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng với SĐT: (028) 3512 4485. 
14608101